Gegevens controleren

Vanaf 1 februari kunnen alle leden een wachtwoord opvragen om in te loggen in de Ledenadministratie en hun gegevens (profiel) te controleren.
Voor hulp bij het opvragen van het wachtwoord en het controleren van gegevens, zie

Ik kreeg een factuur voor de contributie van mijn medewerkers. Waar kan ik de specificatie controleren?

Log in als Beheerder. Dan ziet u in het profiel van uw organisatie onder Medewerkers welke medewerkers zijn gekoppeld en wat u voor ze betaalt. Vanaf 2014 vindt u deze informatie ook op de factuur.

Ik wil mijn contributiefactuur per email ontvangen. Waar kan ik dat aangeven?

Ga naar Inloggen en wijzig uw gegevens. Bij Facturering kunt u aangeven hoe u de facturen wilt ontvangen.

NB
Met ingang van 2013 is facturering per email de standaardoptie. Als u niet eerder heeft gekozen voor facturen per post hoeft u niets te doen.
Uitzondering: leden van wie wij geen actueel emailadres meer hebben krijgen hun factuur per post.

Kan ik mijn contributiefactuur ook per post ontvangen?

Dat kan. Ga naar Inloggen en wijzig uw gegevens. Bij Facturering kunt u aangeven hoe u de facturen wilt ontvangen.
Voor toezending per post worden wel administratie- en verzendkosten gerekend.

Ik heb (tijdelijk) geen werk. Kan ik korting krijgen?

Leden die (tijdelijk) geen werk hebben kunnen via dit formulier een kortingsverzoek indienen.

Wanneer kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Opzeggen kan tot 1 december. De opzegging gaat het eerstvolgende verenigingsjaar in.
Wie voor 1 december opzegt is het volgende jaar geen lid meer.

Ik kan me niet inschrijven voor de ALV. Wat moet ik doen?

Individuele leden kunnen zich via de ledenadministratie direct inschrijven voor de ALV (10 december 2013).

Leden met een onvolledig profiel, bijv. een ontbrekend adres of telefoonnummer, kunnen niet meteen gebruik maken van deze directe inschrijfmogelijkheden. Controleer dus eerst het profiel en vul zo nodig de ontbrekende gegevens aan.

Mijn vraag staat er niet bij. Waar kan ik die stellen?

Ga naar dit formulier.

1 2 3 4