Gegevens controleren

Vanaf 1 februari kunnen alle leden een wachtwoord opvragen om in te loggen in de Ledenadministratie en hun gegevens (profiel) te controleren.
Voor hulp bij het opvragen van het wachtwoord en het controleren van gegevens, zie

Waar kan ik de Contactpersoon of Beheerder van mijn organisatie wijzigen?

Ga naar het formulier andere Contactpersoon of Beheerder

NB
Als u een nieuwe Contactpersoon opgeeft die nog geen BNSP lid is, maak deze dan eerst lid via Aanmelden.

Ik ben Contactpersoon en wil inloggen als Beheerder. Ik weet niet meer welke email ik daarvoor moet gebruiken. Kunt u dat opzoeken?

Ga daarvoor naar dit formulier.

Hoeveel contributie moet ik als individueel lid betalen?

Zie verder bij Individueel lidmaatschap.

Hoeveel contributie moet mijn bureau betalen?

De contributie voor het bureaulidmaatschap wordt bepaald aan de hand van het aantal medewerkers.

Zie verder onder Bureaulidmaatschap.

Bureauleden kunnen ervoor kiezen om ook de contributie voor het individuele lidmaatschap van hun medewerkers te betalen. Zij krijgen dan korting op de individuele contributies.

Wij zijn Bureaulid. Zijn onze medewerkers automatisch ook lid van de BNSP?

Dat geldt alleen voor de Contactpersoon van uw bureau. Andere medewerkers zijn niet automatisch ook (individueel) lid.

De BNSP kent twee soorten leden: personen en organisaties. Medewerkers van een organisatie zijn niet automatisch persoonlijk (individueel) lid als hun organisatie (bijv. een bureau) BNSP Bureaulid is.

Bureauleden en Institutionele leden kunnen er wel voor kiezen de contributie voor het individuele lidmaatschap van hun medewerkers te betalen. Dan krijgen zij korting op de individuele contributies.
Om gebruik te kunnen maken van de kortingsregeling voor de contributie moeten de medewerkers waarvoor u deze korting wilt toepassen in de ledenadministratie zijn gekoppeld aan uw organisatie. Aan de hand van het aantal gekoppelde medewerkers rekent het systeem de hoogte van de korting uit.
Medewerkers die in de ledenadministratie niet zijn gekoppeld aan een Bureaulid of Institutioneel lid zijn geen (individueel) BNSP lid, tenzij zij daarvoor zelf de contributie betalen.

In de Ledenadministratie komen dus twee aantallen voor betreffende het aantal medewerkers van een bureau. Aan de hand van het (totale) aantal medewerkers wordt de hoogte van de Bureaucontributie bepaald. Daarnaast is er het aantal gekoppelde medewerkers. Dat aantal bepaalt de hoogte van de korting op de individuele contributies (indien het bureau de contributie voor zijn medewerkers betaalt).

Wat is de korting voor medewerkers van bureaus?

Bureaus die de contributie voor het individuele lidmaatschap van hun medewerkers betalen krijgen korting. In het verleden werd deze korting per individueel lid apart doorberekend. Vanaf 2013 wordt de korting voor alle medewerkers waarvoor het bureau de individuele contributie betaalt in een keer berekend. De korting loopt op van 2% (als een bureau voor 2 medewerkers de individuele contributie betaalt) tot 18% (als een bureau voor meer dan 60 medewerkers de individuele contributie betaalt).

Krijgen instititionele leden ook korting op de contributie van hun medewerkers?

Bureaus die de contributie voor het individuele lidmaatschap van hun medewerkers betalen krijgen korting. In het verleden bestond deze mogelijkheid niet voor Institutionele leden. Dat is met ingang van 2013 veranderd.
Institutionele leden die ook de contributie voor het individuele lidmaatschap van hun andere medewerkers betalen krijgen dan korting op de individuele contributies.
Deze korting loopt in 2013 op van 12% (als een organisatie voor 2 medewerkers de individuele contributie betaalt) tot 27% (als een organisatie voor meer dan 30 medewerkers de individuele contributie betaalt).

Waarom moet ik mijn medewerkers koppelen in de ledenadministratie?

Om gebruik te kunnen maken van de kortingsregeling voor de contributie moeten de medewerkers waarvoor u deze korting wilt toepassen in de ledenadministratie zijn gekoppeld aan uw organisatie. Aan de hand van het aantal gekoppelde medewerkers rekent het systeem de hoogte van de korting uit.

U kunt medewerkers koppelen door in te loggen als Beheerder.
Medewerkers die uw organisatie verlaten, of voor wie u in de toekomst de contributie niet meer zou betalen, kunt u ook ontkoppelen.

Alleen de Contactpersoon kan niet op deze manier worden ontkoppeld. Wilt u een andere Contactpersoon opgeven, gebruik daarvoor dan dit formulier.

Hoe wordt de korting op de contributie van mijn medewerkers bepaald?

De korting wordt berekend nadat de betreffende medewerkers zijn gekoppeld aan uw organisatie (Bureaulid of Institutioneel lid). Koppelen van medewerkers doet u door als Beheerder in te loggen en dan naam en email van de betreffende medewerkers in te vullen.

Medewerkers die zelf in hun profiel hebben aangegeven te werken bij uw organisatie staan al gesignaleerd onder Nog niet bevestigde medewerkers. Wanneer u als Beheerder bent ingelogd kunt u de status van deze medewerkers bevestigen.

Ik kan niet al mijn medewerkers vinden in de ledenadministratie. Hoe kan ik ze koppelen?

Na het inloggen als Beheerder ziet u de lijst van medewerkers die u direct kunt koppelen aan uw organisatie. Daar onder staan de medewerkers die al zijn gekoppeld.
Andere medewerkers kunt u zoeken door het invullen van hun naam en email.
Mist u een medewerker, dan kunt u deze attenderen. Vul daarvoor naam en email van de betreffende medewerker in onder Medewerker attenderen. De medewerker kan dan zelf in zijn/haar profiel in de ledenadministratie aangeven bij uw organisatie te werken. Daarna kunt u deze medewerker koppelen.

U kunt alleen medewerkers koppelen die al BNSP lid zijn. Een medewerker die nog geen individueel BNSP lid is, moet zich eerst als lid Aanmelden. Daarbij kan hij/zij meteen aangeven werkzaam te zijn bij uw organisatie.

1 2 3 4