Veelgestelde vragen (FAQ)

In 2013 voerde de BNSP een nieuw ledenadministratiesysteem in. Aangezien hierin een aantal zaken anders is vastgelegd dan voorheen, en de leden hun gegevens nu zelf kunnen beheren, worden op deze pagina de veelgestelde vragen (frequently asked questions, FAQ) en antwoorden bijgehouden. Door op de vraag te klikken maakt u het antwoord zichtbaar.
Ook de wijzigingen die in 2014 ingaan vindt u op deze pagina.

Hoe werkt deze website?

Deze website geeft toegang tot de BNSP ledenadministratie.
In de linker kolom staan de links naar Inloggen (voor leden) of Lid worden (voor wie nog geen lid is).
Verder staat hier de link naar de BNSP website en een overzicht van nieuwsberichten.

Via het menu onder de foto vindt u de uitleg over hoe de Ledenadministratie werkt, hoe u kunt Inloggen en uw gegevens kunt controleren en wijzigen. Als er een dubbele pijl bij staat is er nog een submenu.

Hoe kan ik inloggen?

Ga naar Inloggen en log in met uw email en wachtwoord.

Ik wil mijn gegevens controleren/wijzigen. Hoe doe ik dat?

Ga naar Inloggen en log in met uw email en wachtwoord.

Is de contributie voor 2015 verhoogd?

Nee.

De ALV heeft op 10 december 2014 ingestemd met het voorstel van het bestuur om de contributie niet te verhogen.
Er is ook geen inflatiecorrectie toegepast.

Zijn tijdschriften in 2015 nog inbegrepen in de contributie?

Nee.

De ALV heeft in 2013 ingestemd met het voorstel van het bestuur om tijdschriften en inschrijving in het architectenregister niet langer te bundelen met het BNSP lidmaatschap.
Deze wijziging is in 2014 ingegaan.

Dit is in lijn met de ontwikkeling bij de andere beroepsverenigingen.

De uitgevers van Blauwe Kamer, S&RO en Tijdschrift voor Volkshuisvesting hebben BNSP leden een passende aanbieding gedaan voor voortzetting van hun abonnement.

Is inschrijving in het architectenregister in 2015 nog inbegrepen in de contributie?

Nee.

De ALV heeft in 2013 ingestemd met het voorstel van het bestuur om tijdschriften en inschrijving in het architectenregister niet langer te bundelen met het BNSP lidmaatschap.
Deze wijziging is in 2014 ingegaan.

Dit is in lijn met de ontwikkeling bij de andere beroepsverenigingen (BNA, NVTL, BNI).

Ik heb geen wachtwoord, of ben het kwijt. Wat moet ik doen?

Ga naar Nieuw wachtwoord aanvragen. Vul uw emailadres in en wacht tot het nieuwe wachtwoord wordt toegezonden.

Op de pagina Inloggen staat ook een link naar Nieuw wachtwoord aanvragen. Log niet in, maar klik op Wachtwoord vergeten?.

Ik heb nog een wachtwoord van het vorige systeem. Kan ik dat gebruiken?

In het nieuwe systeem logt u in met de combinatie van email en wachtwoord. Bij aanvang is er nog geen wachtwoord ingesteld. U kunt dus niet meteen inloggen met uw oude wachtwoord.
Om te kunnen inloggen moet u eerst een wachtwoord aanvragen. Ga naar wachtwoord aanvragen. Vul uw emailadres in en wacht tot het nieuwe wachtwoord wordt toegezonden.
Daarna kunt u inloggen.
Als u het wilt kunt u dan uw oude wachtwoord opnieuw invoeren (als nieuw wachtwoord).

Ik heb een ander emailadres. Hoe kan ik dat doorgeven?

Ga naar Inloggen en log in met de oude gegevens (email en wachtwoord). Ga dan naar Inloggegevens wijzigen (de bovenste optie in het menu rechts). Verander het emailadres. Vul bij Wachtwoord het oude wachtwoord in. Vul daarna bij Nieuw wachtwoord een wachtwoord in (dat mag ook het oude wachtwoord zijn) en vul dat nogmaals in bij Herhaal nieuw wachtwoord.
Daarna is het emailadres gewijzigd. Inloggen kan voortaan met het nieuwe emailadres.

NB
De BNSP gebruikt het emailadres ook voor nieuwsbrieven en aankondigingen. Vanwege de anti-spam regels kunnen wij niet garanderen dat email naar info@ post@ of mail@ adressen aankomt. Gebruik daarom een persoonlijk emailadres en geen info@ post@ of mail@.

Ik heb een nieuw wachtwoord aangevraagd maar niets ontvangen. Wat moet ik nu doen?

Kijk eerst in uw spambox. Bij sommige providers komt email van ledenadministratie@bnsp.info in de spambox terecht.
Dat kan ook gebeuren als u twee keer snel achter elkaar een nieuw wachtwoord aanvraagt.

Ik heb twee keer een wachtwoord toegestuurd gekregen. Wat moet ik daarmee doen?

Gebruik alleen het laatst toegezonden wachtwoord.

Ik kreeg een email voor mijn.naam@bnsp.info. Wat moet ik daarmee doen?

Van sommige leden is geen actueel emailadres geregistreerd in de ledenadministratie. Voor deze leden is een tijdelijk (doorstuur)adres aangemaakt op @bnsp.info.
Als u een email heeft ontvangen die lijkt te zijn geadresseerd aan u, bijvoorbeeld bureaunaam@bnsp.info, gemeente@bnsp.info of uw.naam@bnsp.info dan kunt u met dat adres een wachtwoord aanvragen en inloggen. Daarna kunt u in uw profiel het tijdelijke @bnsp.info adres vervangen door uw eigen emailadres.

NB
De BNSP gebruikt het emailadres ook voor nieuwsbrieven en aankondigingen. Vanwege de anti-spam regels kunnen wij niet garanderen dat email naar info@ post@ of mail@ adressen aankomt. Gebruik daarom een persoonlijk emailadres en geen info@ post@ of mail@.

Voor bureaus en institutionele leden geldt dat het emailadres van de Beheerder niet hetzelfde kan zijn als het emailadres van de Contactpersoon.

Ik ontving een mail dat mijn gegevens zijn gewijzigd, maar er is niets gewijzigd. Klopt dat wel?

Dat kan kloppen als behalve uw emailadres niets is gewijzigd. U ontvangt dan op uw nieuwe emailadres een bericht dat bevestigt dat de wijziging is verwerkt.

Het is mogelijk dat in de ledenadministratie een oud of niet werkend emailadres stond. Als dat is gewijzigd krijgt u een bericht op uw nieuwe emailadres.

Ik heb mij aangemeld als lid en een bevestiging ontvangen dat mijn gegevens zijn geregistreerd, maar ik kan niet inloggen. Hoe komt dat?

Na het aanmelden moet uw profiel nog worden geactiveerd.
Nadat uw gegevens zijn gecontroleerd krijgt u in de administratie een debiteurennummer toegekend. Het systeem kan dan automatisch een contributiefactuur voor u aanmaken. Daarover krijgt u bericht (per email). Daarna kunt u inloggen.

Ik kan niet inloggen. Ik kan ook geen nieuw wachtwoord aanvragen omdat mijn emailadres niet wordt herkend. Wat moet ik doen?

Ga naar het Formulier andere email en vraag om wijziging van het emailadres en een nieuw wachtwoord.

NB
Als u net bent aangemeld kan het een paar dagen duren voordat uw profiel is geactiveerd. U ontvangt daarover eerst een email. Daarna kunt u inloggen.

Ik heb mijn gegevens gewijzigd. Wat verandert er nu?

Adreswijzigingen worden meteen verwerkt.
Andere wijzigingen gaan in bij de start van het nieuwe verenigingsjaar (1 januari).

In sommige gevallen is het mogelijk wijzigingen eerder te laten ingaan. Neem daarvoor contact op via het formulier.

Ik heb mijn gegevens gewijzigd maar weet niet zeker of het goed gegaan is. Wat moet ik doen?

Ga naar Inloggen en controleer uw gegevens. Is er iets mis en kunt u dat niet zelf corrigeren, vul dan het formulier in zodat wij het kunnen uitzoeken.

Waar kan ik zien wie bij ons bureau de BNSP Contactpersoon is?

In het Bureauprofiel is te zien wie de (primaire) Contactpersoon is.
Het Bureauprofiel is toegankelijk door in te loggen met het emailadres en het wachtwoord van de Beheerder.

Hoe kan ik inloggen als Bureau of Institutioneel lid?

Medewerkers van Bureaus en institutionele leden kunnen op twee manieren inloggen.
De Contactpersoon logt in als Individueel lid (met email en wachtwoord) en kan dan zijn/haar persoonlijke gegevens inzien en wijzigen.
De Beheerder logt in namens de organisatie (met email en wachtwoord) en kan dan de gegevens van de organisatie beheren.

Wat is het verschil tussen Contactpersoon en Beheerder?

NB Dit geldt voor bureauleden en institutionele leden.

De Contactpersoon is degene die wij informeren over de activiteiten van de BNSP. De Contactpersoon ontvangt de nieuwsbrief, aankondigingen en uitnodigingen.
De Beheerder beheert uw relatie met de BNSP. Gegevens van uw organisatie, zoals factuuradres en de gegevens van medewerkers waarvoor u ook de individuele contributie betaalt.

De Contactpersoon heeft in de administratie een persoonlijk profiel, net als alle individuele leden.
De Beheerder beheert het profiel van de organisatie.
Contactpersoon en Beheerder kunnen dezelfde persoon zijn, maar in de Ledenadministratie moeten Contactpersoon en Beheerder verschillende emailadressen hebben, om op hun profiel (persoonlijk of organisatie) te kunnen inloggen.

Kan ik tegelijk Contactpersoon en Beheerder zijn?

Ja, zo lang u voor elke rol maar beschikt over een ander emailadres.
Als Contactpersoon: persoonlijk emailadres (geen info@, mail@ of post@)
Als Beheerder: emailadres van uw organisatie (geen emailadres van iemand die ook individueel BNSP lid is)

Ik ben Contactpersoon (bij een Bureau of Institutioneel lid). Hoe kan ik de gegevens van mijn organisatie wijzigen?

Om de gegevens van uw organisatie te wijzigen moet u Inloggen als Beheerder (met email en wachtwoord van de Beheerder).

Kunnen Contactpersoon en Beheerder hetzelfde emailadres gebruiken?

Nee. Het systeem van de ledenadministratie heeft voor bureaus, institutionele leden en andere organisaties twee verschillende emailadressen nodig.

Mijn organisatie heeft nog geen emailadres van de Beheerder doorgegeven. Hoe kunnen wij inloggen?

Organisaties die voor de Beheerder nog geen apart emailadres hebben doorgegeven kunnen tijdelijk een emaildoorstuuradres krijgen via bnsp.info. Email voor dat doorstuuradres (bijv. BureauX@bnsp.info) wordt automatisch doorgestuurd naar de Contactpersoon.
Inloggen kan dan met het doorstuuradres (in het voorbeeld BureauX@bnsp.info) en wachtwoord.
Ook het aanvragen van een (nieuw) wachtwoord is mogelijk. Het wachtwoord wordt dan automatisch doorgestuurd (via BureauX@bnsp.info) naar de Contactpersoon.

Het is wel de bedoeling dat u als Beheerder met een eigen emailadres van uw organisatie inlogt. Zodra u daarvoor een emailadres heeft gekozen kunt u dat in het profiel van uw organisatie wijzigen.

Waar kan ik de Contactpersoon of Beheerder van mijn organisatie wijzigen?

Ga naar het formulier andere Contactpersoon of Beheerder

NB
Als u een nieuwe Contactpersoon opgeeft die nog geen BNSP lid is, maak deze dan eerst lid via Aanmelden.

Ik ben Contactpersoon en wil inloggen als Beheerder. Ik weet niet meer welke email ik daarvoor moet gebruiken. Kunt u dat opzoeken?

Ga daarvoor naar dit formulier.

Hoeveel contributie moet ik als individueel lid betalen?

De contributie voor het individuele lidmaatschap is € 168 per jaar (2013).
Seniorleden krijgen korting.
Zie verder bij Individueel lidmaatschap.

Hoe komt het dan dat ik meer of minder moet betalen dan vorig jaar?

De ALV stelt jaarlijks de contributie(verhoging) vast. Daarbij wordt een indexering toegepast (tenzij de ALV daarvan afziet).

Behalve contributie, waarvan de hoogte door de ALV wordt vastgesteld, betalen de meeste leden de BNSP tot 2014 ook voor abonnementen op tijdschriften en inschrijving in het Architectenregister. De prijzen daarvan, en de korting die BNSP leden kunnen krijgen, worden niet bepaald door de ALV, maar door de uitgevers van de tijdschriften en Bureau Architectenregister. De hoogte van de korting en de prijzen van abonnementen en inschrijving kunnen jaarlijks variëren. Daardoor kan het totale bedrag voor contributie plus tijdschriften en/of inschrijving in het register van jaar tot jaar meer variëren dan de contributie zelf.

Verder maakt het ook uit of u in een bepaald jaar BNSP Contactpersoon bent bij een bureau of institutioneel lid. In dat geval is met ingang van 2013 de contributie inbegrepen in de bureaucontributie (of de contributie voor het institutionele lidmaatschap) en betaalt u zelf alleen voor tijdschriftabonnementen en registerinschrijving (indien van toepassing).

Klopt het dat ik als Contactpersoon minder contributie betaal dan mijn collega´s?

Ja.
De contributie voor de Contactpersoon is vanaf 2013 inbegrepen in de bureaucontributie (of in het geval van een gemeente, provincie, universiteit of hogeschool de contributie voor het institutionele lidmaatschap).

Is er nog steeds korting voor senior leden?

Senior leden krijgen korting op de contributie.
De korting op tijdschriftabonnementen geldt voor alle leden.

Hoe kan ik zien dat ik als seniorlid ben geregistreerd?

Registratie als seniorlid is eenmalig. Deze registratie is overgenomen uit de oude ledenadministratie. Voor het controleren van de status van uw seniorlidmaatschap gebruikt u dit formulier.

Hoeveel contributie moet mijn bureau betalen?

De contributie voor het bureaulidmaatschap wordt bepaald aan de hand van het aantal medewerkers.

Zie verder onder Bureaulidmaatschap.

Bureauleden kunnen ervoor kiezen om ook de contributie voor het individuele lidmaatschap van hun medewerkers te betalen. Zij krijgen dan korting op de individuele contributies.

Wij zijn Bureaulid. Zijn onze medewerkers automatisch ook lid van de BNSP?

Dat geldt alleen voor de Contactpersoon van uw bureau. Andere medewerkers zijn niet automatisch ook (individueel) lid.

De BNSP kent twee soorten leden: personen en organisaties. Medewerkers van een organisatie zijn niet automatisch persoonlijk (individueel) lid als hun organisatie (bijv. een bureau) BNSP Bureaulid is.

Bureauleden en Institutionele leden kunnen er wel voor kiezen de contributie voor het individuele lidmaatschap van hun medewerkers te betalen. Dan krijgen zij korting op de individuele contributies.
Om gebruik te kunnen maken van de kortingsregeling voor de contributie moeten de medewerkers waarvoor u deze korting wilt toepassen in de ledenadministratie zijn gekoppeld aan uw organisatie. Aan de hand van het aantal gekoppelde medewerkers rekent het systeem de hoogte van de korting uit.
Medewerkers die in de ledenadministratie niet zijn gekoppeld aan een Bureaulid of Institutioneel lid zijn geen (individueel) BNSP lid, tenzij zij daarvoor zelf de contributie betalen.

In de Ledenadministratie komen dus twee aantallen voor betreffende het aantal medewerkers van een bureau. Aan de hand van het (totale) aantal medewerkers wordt de hoogte van de Bureaucontributie bepaald. Daarnaast is er het aantal gekoppelde medewerkers. Dat aantal bepaalt de hoogte van de korting op de individuele contributies (indien het bureau de contributie voor zijn medewerkers betaalt).

Komt het bureauprofiel in de plaats van het bureaugrootteformulier dat ieder jaar voor 1 december moet worden ingevuld?

Ja.

De bureaucontributie wordt berekend aan de hand van het aantal medewerkers op de peildatum (1 december van het voorafgaande jaar).
Het is dus van belang dat het bureauprofiel ieder jaar voor 1 december is gecontroleerd, zodat de contributie voor het volgende jaar goed wordt berekend.

Wat is de korting voor medewerkers van bureaus?

Bureaus die de contributie voor het individuele lidmaatschap van hun medewerkers betalen krijgen korting. In het verleden werd deze korting per individueel lid apart doorberekend. Vanaf 2013 wordt de korting voor alle medewerkers waarvoor het bureau de individuele contributie betaalt in een keer berekend. De korting loopt op van 2% (als een bureau voor 2 medewerkers de individuele contributie betaalt) tot 18% (als een bureau voor meer dan 60 medewerkers de individuele contributie betaalt).

Krijgen instititionele leden ook korting op de contributie van hun medewerkers?

Bureaus die de contributie voor het individuele lidmaatschap van hun medewerkers betalen krijgen korting. In het verleden bestond deze mogelijkheid niet voor Institutionele leden. Dat is met ingang van 2013 veranderd.
Institutionele leden die ook de contributie voor het individuele lidmaatschap van hun andere medewerkers betalen krijgen dan korting op de individuele contributies.
Deze korting loopt in 2013 op van 12% (als een organisatie voor 2 medewerkers de individuele contributie betaalt) tot 27% (als een organisatie voor meer dan 30 medewerkers de individuele contributie betaalt).

Waarom moet ik mijn medewerkers koppelen in de ledenadministratie?

Om gebruik te kunnen maken van de kortingsregeling voor de contributie moeten de medewerkers waarvoor u deze korting wilt toepassen in de ledenadministratie zijn gekoppeld aan uw organisatie. Aan de hand van het aantal gekoppelde medewerkers rekent het systeem de hoogte van de korting uit.

U kunt medewerkers koppelen door in te loggen als Beheerder.
Medewerkers die uw organisatie verlaten, of voor wie u in de toekomst de contributie niet meer zou betalen, kunt u ook ontkoppelen.

Alleen de Contactpersoon kan niet op deze manier worden ontkoppeld. Wilt u een andere Contactpersoon opgeven, gebruik daarvoor dan dit formulier.

Hoe wordt de korting op de contributie van mijn medewerkers bepaald?

De korting wordt berekend nadat de betreffende medewerkers zijn gekoppeld aan uw organisatie (Bureaulid of Institutioneel lid). Koppelen van medewerkers doet u door als Beheerder in te loggen en dan naam en email van de betreffende medewerkers in te vullen.

Medewerkers die zelf in hun profiel hebben aangegeven te werken bij uw organisatie staan al gesignaleerd onder Nog niet bevestigde medewerkers. Wanneer u als Beheerder bent ingelogd kunt u de status van deze medewerkers bevestigen.

Ik kan niet al mijn medewerkers vinden in de ledenadministratie. Hoe kan ik ze koppelen?

Na het inloggen als Beheerder ziet u de lijst van medewerkers die u direct kunt koppelen aan uw organisatie. Daar onder staan de medewerkers die al zijn gekoppeld.
Andere medewerkers kunt u zoeken door het invullen van hun naam en email.
Mist u een medewerker, dan kunt u deze attenderen. Vul daarvoor naam en email van de betreffende medewerker in onder Medewerker attenderen. De medewerker kan dan zelf in zijn/haar profiel in de ledenadministratie aangeven bij uw organisatie te werken. Daarna kunt u deze medewerker koppelen.

U kunt alleen medewerkers koppelen die al BNSP lid zijn. Een medewerker die nog geen individueel BNSP lid is, moet zich eerst als lid Aanmelden. Daarbij kan hij/zij meteen aangeven werkzaam te zijn bij uw organisatie.

Ik kreeg een factuur voor de contributie van mijn medewerkers. Waar kan ik de specificatie controleren?

Log in als Beheerder. Dan ziet u in het profiel van uw organisatie onder Medewerkers welke medewerkers zijn gekoppeld en wat u voor ze betaalt. Vanaf 2014 vindt u deze informatie ook op de factuur.

Ik wil mijn contributiefactuur per email ontvangen. Waar kan ik dat aangeven?

Ga naar Inloggen en wijzig uw gegevens. Bij Facturering kunt u aangeven hoe u de facturen wilt ontvangen.

NB
Met ingang van 2013 is facturering per email de standaardoptie. Als u niet eerder heeft gekozen voor facturen per post hoeft u niets te doen.
Uitzondering: leden van wie wij geen actueel emailadres meer hebben krijgen hun factuur per post.

Kan ik mijn contributiefactuur ook per post ontvangen?

Dat kan. Ga naar Inloggen en wijzig uw gegevens. Bij Facturering kunt u aangeven hoe u de facturen wilt ontvangen.
Voor toezending per post worden wel administratie- en verzendkosten gerekend.

Ik heb (tijdelijk) geen werk. Kan ik korting krijgen?

Leden die (tijdelijk) geen werk hebben kunnen via dit formulier een kortingsverzoek indienen.

Wanneer kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Opzeggen kan tot 1 december. De opzegging gaat het eerstvolgende verenigingsjaar in.
Wie voor 1 december opzegt is het volgende jaar geen lid meer.

Ik kan me niet inschrijven voor de ALV. Wat moet ik doen?

Individuele leden kunnen zich via de ledenadministratie direct inschrijven voor de ALV (10 december 2013).

Leden met een onvolledig profiel, bijv. een ontbrekend adres of telefoonnummer, kunnen niet meteen gebruik maken van deze directe inschrijfmogelijkheden. Controleer dus eerst het profiel en vul zo nodig de ontbrekende gegevens aan.

Mijn vraag staat er niet bij. Waar kan ik die stellen?

Ga naar dit formulier.